Om Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalgets opgave er at vælge personer, der anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Grundlisteudvalget består af fem medlemmer, udpeget af byrådet.

Grundlisteudvalget i Randers Kommune:

Grundlisteudvalgets opgave er at vælge personer, der anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Udvalget består af fem medlemmer, udpeget af byrådet. Der er ikke krav om, at medlemmerne skal være byrådsmedlemmer.

Byrådet har udpeget følgende til udvalget:

  • Kirsten Christensen
  • Jan Leth Nielsen
  • Tage Poulsen 
  • Børge Olsen
  • Knud Pedersen

Grundlisteudvalget sekretariatsbetjenes af juridisk konsulent Camilla Juul Nielsen camilla.juul.nielsen@randers.dk