Om Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalgets opgave er at vælge personer, der anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Grundlisteudvalget består af fem medlemmer, udpeget af byrådet.

Grundlisteudvalget i Randers Kommune:

Grundlisteudvalgets opgave er at vælge personer, der anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Udvalget består af fem medlemmer, udpeget af byrådet. Der er ikke krav om, at medlemmerne skal være byrådsmedlemmer.

Byrådet har udpeget følgende til udvalget:

  • Karsten Mølgaard Sørensen
  • Kirsten Christensen
  • Mette Ravnholt-Jakobsen
  • Bent Olaf Nielsen
  • Børge Olsen

Grundlisteudvalget sekretariatsbetjenes af juridisk konsulent Maria Lotte Christensen maria.lotte.christensen@randers.dk