Bliv lægdommer

Ansøgningsfristen er nu udløbet, og vi har modtaget de ansøgninger vi skal bruge. Hvis du har sendt en ansøgning, og har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Randers Kommune på 89 15 15 15.

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en person uden juridisk eksamen, der sammen med de(n) juridiske dommer(e) i By- og Landsret, deltager i strafferetssager. Som lægdommer er du den ”sunde fornuft”, som bidrager med den almindelige danskers synspunkter. De er dog, ligesom de juridiske dommere, forpligtet til at handle i overensstemmelse med lovgivningen.

Vejledning til optagelse på grundlisten

Alle landets kommuner har et grundlisteudvalg, som hvert 4. år udarbejder en liste over personer, som er egnede til at varetage hvervet som lægdommer. I Randers Kommune skal der peges på 321 personer. Listen skal afspejle befolkningssammensætningen, så der skal tages hensyn til fx køn, alder og etnicitet ved udvælgelsen. Derfor er det ikke sikkert, at du bliver optaget på grundlisten, fordi du ansøger om det.

Når grundlisteudvalget er færdigt med deres arbejde, sendes listen til Vestre Landsret. Landsretten trækker herefter lod, og ca. halvdelen af de personer, der er på listen fra kommunen, vil blive brugt som lægdommere i årene 2016-2019 regnet fra d. 1. januar.

Du får skriftligt besked fra Landsretten, hvis du bliver udtrukket. Hvis du intet hører, er du ikke udtrukket. Du skal være god til at tale og forstå dansk, og du skal fysisk og psykisk være i stand til at varetage hvervet. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Maria Lotte Christensen på telefon 8915 1062.

At være uberygtet

I forbindelse med optagelse på den endelige liste, vil Landsretten indhente en udtalelse fra Kriminalregistret, og Landsrettens præsident vil herefter afgøre, om en eventuel straf gør, at man ikke kan betegnes som ”uberygtet”. Som tommelfingerregel må man ikke være straffet med frihedsstraf, større bøder, frakendelse af førerretten eller i øvrigt overtrædelser af straffeloven.

Du kan læse mere i ”Vejledning til domsmænd og nævninge”, som findes på www.domstol.dk