Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked

Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA) er nedsat af Randers Kommune efter opfordring fra arbejdsmarkedets parter i forbindelse med nedlæggelsen af De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) pr. 1. januar 2015.

Formålet med EVA er at fastholde og bidrage til udvikling og vækst i Randers ved at sammentænke erhvervsudvikling, arbejdsmarked og erhvervsuddannelser med det udgangspunkt, at Randers er en del af det østjyske bybånd, og at udvikling og vækst sker i samarbejde med andre aktører inden for bybåndet.

EVA’s opgave er gennem dialog og koordination at skabe de bedste betingelser for et sundt arbejdsmarked i Randers, hvor der er tilstrækkeligt udbud af kvalificeret arbejdskraft, men hvor der også er plads til de borgere, der har nedsatte arbejdsevner, og hvor det er et fælles ansvar at sikre, at unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

EVA består af følgende medlemmer:

  • Claus Omann Jensen, Borgmester
  • Søren Sørensen, DI
  • Anders Olesen, Dansk Byggeri
  • Lene Hartmann, LO
  • Ann Søndergaard Pedersen, FTF
  • Tage Andersen, Tradium/Uddannelsesinstitutionerne
  • Jens Enevold Kristensen, Randers Erhverv
  • Christian Boldsen, Formand for beskæftigelsesudvalget
  • Steinar Eggen Kristensen, Direktør for Social og Arbejdsmarked
  • Ole Andersen, Arbejdsmarkedschef