Børn- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalget er nedsat af byrådet til at træffe afgørelse i sager om børn og unge, som beskrevet i Lov om social service, paragraf 74.

Rådet består af en byretsdommer fra retskredsen. Dommeren udpeges af Domstolsstyrelsen.

To pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Byrådet har udpeget to medlemmer til udvalget:

  • Formand: Lise-Lotte Leervad Larsen (A)
  • Næstformand: Katrine Fruelund (V)

Børn- og ungeudvalget sekretariatsbetjenes af
Jurist Ulla Gamtofte
Sekretariatet, Social & Arbejdsmarked
Laksetorvet
8900 Randers C
E-mail:  ulla.gamtofte@randers.dk

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af byrådet.