Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationerne. Bevillingsnævnet udformer endvidere i samarbejde med diverse andre myndigheder, herunder politiet, plan- miljø- og bygningsmyndighederne, oplæg til byrådet om de overordnede principper for reguleringen af branchen i Randers.

Blanketter til ansøgninger om alkoholbevilling m.m. kan fås ved henvendelse til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bevillingsnævnets sekretariat, beliggende i Miljø og Teknik, Laksetorvet 1, 8900 Randers på mail cba@randers.dk eller tlf. 8915 1707.

Medlemmer

Byrådsmedlemmer:

Iben Sønderup (A) (Formand)
Tlf.: 29 36 22 40
Mail: iben.sonderup@randers.dk

Byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk (F) (Næstformand)
Tlf.: 42 50 74 25
Mail: charlotte.broman.molbaek@randers.dk

Byrådsmedlem Susanne Nielsen (O)
Tlf.: 61 68 56 43
Mail: susanne.nielsen1@randers.dk

Byrådsmedlem Anders Buhl-Christensen (V)
Tlf.: 27 53 51 00
Mail: anders.buhl-christensen@randers.dk

Repræsentant for Østjyllands Politi: 

Politiassistent Hilmer Chr. Huusom
Tlf.: 22 70 12 22
Mail: hch021@politi.dk

Repræsentant for 3F

Jonna Lauritsen
Tlf.: 30 67 63 72
Mail: Jonna.Lauritsen@3f.dk                           

Sagkyndigt medlem

Sven Nørskov Eskildsen

 

Kalender

Bevillingsnævnet holder møde i 2018 på følgende datoer:

  • 27.03.2018
  • 23.05.2018
  • 19.06.2018
  • 12.09.2018
  • 07.11.2018
  • 19.12.2018