Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationerne. Bevillingsnævnet udformer endvidere i samarbejde med diverse andre myndigheder, herunder politiet, plan- miljø- og bygningsmyndighederne, oplæg til byrådet om de overordnede principper for reguleringen af branchen i Randers.

Blanketter til ansøgninger om alkoholbevilling m.m. kan fås ved henvendelse til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bevillingsnævnets sekretariat, beliggende i Miljø og Teknik, Laksetorvet 1, 8900 Randers på mail cba@randers.dk eller tlf. 8915 1707.

Medlemmer

Nævnet består af følgende medlemmer:

Byrådsmedlem Iben Sønderup (Socialdemokratiet)

Byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk (Socialistisk Folkeparti)

Byrådsmedlem Anders Buhl-Christensen (Venstre)

Byrådsmedlem Susanne Nielsen (Dansk Folkeparti)

Østjyllands Politi: Hilmer Chr. Huusom

Repræsentant for 3F: Jonna Lauritsen

Repræsentant for restauratørerne i Randers: Sven Eskildsen

 

Kalender

Bevillingsnævnet holder møde i 2018 på følgende datoer:

  • 27. marts (her fastlægges møderække for resten af 2018)