Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationerne. Bevillingsnævnet udformer endvidere i samarbejde med diverse andre myndigheder, herunder politiet, plan- miljø- og bygningsmyndighederne, oplæg til byrådet om de overordnede principper for reguleringen af branchen i Randers.

Blanketter til ansøgninger om alkoholbevilling m.m. kan fås ved henvendelse til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C. Du skal sende din ansøgning med bilag til Østjyllands Politi.

Du kan sende til følgende mail: OJYL-Bevilling@politi.dk

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bevillingsnævnets sekretariat, beliggende i Miljø og Teknik, Laksetorvet 1, 8900 Randers på mail cba@randers.dk eller tlf. 8915 1707.

Medlemmer

Byrådsmedlemmer:

Iben Sønderup (A) (Formand)
Tlf.: 29 36 22 40
Mail: iben.sonderup@randers.dk

Byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk (F) (Næstformand)
Tlf.: 42 50 74 25
Mail: charlotte.broman.molbaek@randers.dk

Byrådsmedlem Susanne Nielsen (O)
Tlf.: 61 68 56 43
Mail: susanne.nielsen1@randers.dk

Byrådsmedlem Anders Buhl-Christensen (V)
Tlf.: 27 53 51 00
Mail: anders.buhl-christensen@randers.dk

Repræsentant for Østjyllands Politi: 

Politiassistent Hilmer Chr. Huusom
Tlf.: 22 70 12 22
Mail: hch021@politi.dk

Repræsentant for 3F

Jonna Lauritsen
Tlf.: 30 67 63 72
Mail: Jonna.Lauritsen@3f.dk                           

Sagkyndigt medlem

Sven Nørskov Eskildsen

 

Kalender

Bevillingsnævnet holder møde i 2018 på følgende datoer:

  • 27.03.2018
  • 23.05.2018
  • 19.06.2018
  • 12.09.2018
  • 07.11.2018
  • 19.12.2018