Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationerne. Bevillingsnævnet udformer endvidere i samarbejde med diverse andre myndigheder, herunder politiet, plan- miljø- og bygningsmyndighederne, oplæg til byrådet om de overordnede principper for reguleringen af branchen i Randers.

Blanketter til ansøgninger om alkoholbevilling m.m. kan fås ved henvendelse til Østjyllands Politi, Bevillingskontoret, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bevillingsnævnets sekretariat, beliggende i Miljø og Teknik, Laksetorvet 1, 8900 Randers på mail cba@randers.dk eller tlf. 8915 1707.

Medlemmer

Nævnet består af følgende medlemmer:

Formand Byrådsmedlem Bjarne Overmark (L)

Byrådsmedlem Charlotte Broman Mølbæk (F)

Byrådsmedlem Mark Pring (V)

Byrådsmedlem Iben Sønderup (A)

Østjyllands Politi: Hilmer Chr. Huusom

Repræsentant for 3F: Jonna Lauritsen

Repræsentant for restauratørerne i Randers: Sven Eskildsen

 

Kalender

Bevillingsnævnet holder møde i 2017 på følgende datoer:

  • 7. februar
  • 28. marts
  • 6. juni
  • 5. september
  • 7. november
  • 19. december