Beredskabskommission

Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner har samordnet det kommunale redningsberedskab under navnet Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland.


Beredskabskommissionen udgør den øverste, politisk udpegede ledelse af Beredskab & Sikkerhed.

Beredskabskommissionen består af følgende medlemmer:

Formand Nils Borring (Borgmester Favrskov Kommune)
Næstformand Torben Hansen (Borgmester Randers Kommune)
Claus Omann Jensen (udpeget af byrådet i Randers Kommune)
Ole Bollesen (Borgmester Syddjurs Kommune)
Jan Pedersen (Borgmester Norddjurs Kommune)
Jens Meilvang (udpeget af byrådet i Norddjurs Kommune)
Niels Kallehave (udpeget af byrådet i Favrskov Kommune)
Helle Kyndesen (Politidirektør i Østjylland)
Jan Møller Nielsen (observatør for medarbejderne)
Jan Lindstrøm (observatør for de frivillige)

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Beredskab & Sikkerhed. Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen. 

Dagsordener og referater
Se dagsordener og referater fra Beredskabskommissionen fra 01.01.2016 på www.bsik.dk/content/møder.

Kontakt
Beredskab & Sikkerhed
Vestergrave 30
8900 Randers C
Tlf. 89 152 112
post@bsik.dk