Beredskabskommission

En beredskabskommission er et organ, der varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale brandvæsen (beredskabet).

Ifølge § 9 i beredskabsloven skal alle kommunalbestyrelser nedsætte en beredskabskommission.

Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen.

Medlemmerne af beredskabskommissionen:

Claus Omann Jensen (Borgmester og formand for kommissionen)
Palle Andersen
Peder Kristian Pedersen
Per Aastrup
Jonas Fuglsang
Ole Skiffard
Helle Kyndesen (politidirektør i Østjylland)
Ole Knutsson (observatør for de frivillige i beredskabet)
Peter Allentoft (beredskabschef og sekretær for beredskabskommissionen)