Jeg er ikke enig i beboerklagenævnets afgørelse – hvad gør jeg?

Du kan indbringe beboerklagenævnets afgørelse for boligretten. Vi har afsluttet sagen, når afgørelsen er udsendt og kan ikke hjælpe dig mere. Se eventuelt klagevejledningen i afgørelsen.