Hvordan indbringer jeg en sag for beboerklagenævnet?

Du skal indbringe en sag via vores selvbetjeningsløsning eller skrive til os enten via brev eller på mail.

Skriv, hvad du ønsker, beboerklagenævnet skal tage stilling til og vedlæg kopi af din lejekontrakt og evt. andre papirer, der vedrører sagen.

Det koster 143 kr. at indbringe en sag.

Se i øvrigt siden "Hvordan indbringer du en sag for beboerklagenævnet."