Spørg om Beboerklagenævn

Hvordan indbringer jeg en sag for beboerklagenævnet?

Du skal indbringe en sag via vores selvbetjeningsløsning eller skrive til os enten via brev eller på mail.

Skriv, hvad du ønsker, beboerklagenævnet skal tage stilling til og vedlæg kopi af din lejekontrakt og evt. andre papirer, der vedrører sagen.

Det koster 143 kr. at indbringe en sag.

Se i øvrigt siden "Hvordan indbringer du en sag for beboerklagenævnet."

Hvor langt er min sag?

Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt og ventetiden varierer, efter hvad sagen drejer sig om.

Se nærmere på siden "Hvordan behandles din sag, og hvor lang tid tager det?"

Din sag bliver ikke behandlet hurtigere, selvom du ringer eller skriver til os for at spørge til status.

Jeg er ikke enig i beboerklagenævnets afgørelse – hvad gør jeg?

Du kan indbringe beboerklagenævnets afgørelse for boligretten. Vi har afsluttet sagen, når afgørelsen er udsendt og kan ikke hjælpe dig mere. Se eventuelt klagevejledningen i afgørelsen.

Der er skimmelsvamp i min lejlighed – hvad gør jeg?

Sager om skimmelsvamp behandles af Miljø og Teknik, Randers Kommune.

Læs mere om skimmelsvamp