Om beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Hvad er et beboerklagenævn?

Et beboerklagenævn er en domstolslignende administrativ myndighed, der træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene udlejningsejendomme.

Indgiv sag som lejer. 

Indgiv sag som udlejer. 

Beboerklagenævnet er selvstændig i forhold til Randers Kommune.

Beboerklagenævnet består af en jurist, som er formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Nævnets nuværende sammensætning kan ses nedenfor.

Formand:  Cand. jur. Steen Jørgensen
Suppleant:  Fuldmægtig Mette Marie Lind Maabjerg

Medlem:  Forretningsfører Preben Thomsen, indstillet af kommunens almene boligorganisationer
Suppleant:  Forretningsfører Pia Hesselvig

Medlem:  Fuldmægtig Stefan Heilskov-Rousing indstillet af Randers Lejerforening
Suppleant:  Bent Laursen

Socialt sagkyndig:  Socialrådgiver Erling Emil Christensen
Suppleant:  Socialrådgiver Nina Henriksen

Bor du til leje i en privat bolig, er det huslejenævnet, der træffer afgørelse.