Hvordan indbringer du en sag for beboerklagenævnet?

Du kan indbringe en sag for beboerklagenævnet på forskellige måder. Du skal betale for at indbringe en sag for beboerklagenævnet.

Når du indbringer en sag for beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt.

Indgiv sag som lejer. 

Indgiv sag som udlejer.

Selvbetjeningssystem

Klagen skal så vidt muligt indsendes gennem vores selvbetjeningsløsning. Du skal blot klikke på linket ovenfor og følge vejledningen i systemet.

Klage uden om selvbetjeningssystem

Hvis du vælger at indgive klage udenom systemet, kan du sende et brev eller gerne en e-mail,  husk dog, at du ikke må skrive dit cpr.nr i en almindelig e-mail. Vi vil skrive til dig digitalt, medmindre du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige.

Du bedes præcist angive, hvad du vil klage over.

Der er ingen bestemte krav til, hvordan en klage skal udformes, men det er vigtigt, at du vedlægger sagens nødvendige dokumenter, herunder lejekontrakten. Dog bør du ikke sende originale dokumenter, da Randers Kommune får indskannet posten eksternt og originalen således vil gå tabt.

Hvad koster det at indbringe en sag?

Det koster 144 kr. at få behandlet en sag.

Du skal betale beløbet, når du indbringer sagen. Du kan overføre beløbet til følgende registrerings- og kontonummer: 2212 5908764988.

Husk at oplyse adressen på det lejemål klagen drejer sig om samt dit navn.

Henvendelse kan ske til:

Beboerklagenævnet 
Laksetorvet 1
8900 Randers C 
Tlf.: 8915 1771
Telefontid:
Man - tors kl. 12.00 - 14.00
Fre kl. 10.00 - 12.00
E-mail: beboerklagenaevnet@randers.dk