Hvordan behandles din sag - og hvor lang tid tager det?

Ventetiden varierer fra sag til sag mellem 2 og 6 måneder.

Det er vigtigt, at udlejeren og lejeren giver beboerklagenævnet de oplysninger, der er relevante for sagen.

Hvor lang tid tager det?

Det kan ikke besvares præcist.

Det kan være nogen ventetid efter at partshøringen er afsluttet. Sagerne bliver derfor prioriteret efter deres indhold. Ventetiden varierer derfor fra 2 - 6 måneder.