Hvad kan beboerklagenævnet hjælpe dig med?

Beboerklagenævnet kan ikke behandle alle sagstyper, og du kan som lejer og udlejer på forhånd orientere dig om, hvorvidt beboerklagenævnet vil tage din sag op.

Beboerklagenævnet kan behandle sager om f.eks.

 • Tilbagebetaling af depositum
 • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelse
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Boligens stand ved indflytning og boperioden
 • Forbrugsregnskaber (vand- og varmeregnskaber)
 • Opkrævning af acontobidrag for vand/varme
 • Beboerens ret til at fremleje, overtage eller bytte lejemålet 
 • Overtrædelse af husordenen
 • Formalia ved beslutninger truffet i de beboerdemokratiske organer

Indgiv sag som lejer. 

Indgiv sag som udlejer.

 Beboerklagenævnet kan ikke tage stilling til: 

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelsens størrelse
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Almindelig rådgivning

Både udlejer og lejer kan indbringe sager for beboerklagenævnet.