Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Hvad er et beboerklagenævn?

Et beboerklagenævn er en domstolslignende administrativ myndighed, der træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene udlejningsejendomme.

Indgiv sag som lejer.

Indgiv sag som udlejer.

Beboerklagenævnet er selvstændig i forhold til Randers Kommune.

Beboerklagenævnet består af en jurist, som er formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Nævnets nuværende sammensætning kan ses nedenfor.

Formand:  Cand. jur. Steen Jørgensen
Suppleant:  Fuldmægtig Mette Marie Lind Maabjerg

Medlem:  Forretningsfører Preben Thomsen, indstillet af kommunens almene boligorganisationer
Suppleant:  Forretningsfører Pia Hesselvig

Medlem:  Fuldmægtig Stefan Heilskov-Rousing indstillet af Randers Lejerforening
Suppleant:  Bent Laursen

Socialt sagkyndig:  Socialrådgiver Erling Emil Christensen
Suppleant:  Socialrådgiver Nina Henriksen

Bor du til leje i en privat bolig, er det huslejenævnet, der træffer afgørelse.

Om beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Hvad kan beboerklagenævnet hjælpe dig med?

Beboerklagenævnet kan ikke behandle alle sagstyper, og du kan som lejer og udlejer på forhånd orientere dig om, hvorvidt beboerklagenævnet vil tage din sag op.

Hvordan indbringer du en sag for beboerklagenævnet?

Du kan indbringe en sag for beboerklagenævnet på forskellige måder. Du skal betale for at indbringe en sag for beboerklagenævnet.

Hvordan behandles din sag - og hvor lang tid tager det?

Ventetiden varierer fra sag til sag mellem 2 og 6 måneder.