Om ældrerådet

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet.

Ældrerådets rolle i Randers Kommune:

Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal før de når frem til politisk vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Ældrerådet kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Ældrerådet vælges af og blandt befolkningen over 60 år. Ældrerådet består af 11 medlemmer.

Yderligere oplysninger kan fås hos Ældrerådets medlemmer

Folder om ældrerådets arbejde kan ses her : Ældrerådets folder

Vedtægter for ældrerådet.

 

Sidst opdateret
19-02-2018