Møder i Ældrerådet

Ældrerådet holder møde den anden onsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Møderne i 2018: 

Møderne i 2018 afholdes: 10. januar, 14. februar, 14. marts, 11. april, 9. maj, 13. juni, 8. august, 12. september, 10. oktober, 14. november og 12. december.

 

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Ældrerådet. Henvendelse kan ske til Vivi Bech Sørensen på vivi.bech.sorensen@randers.dk

Sidst opdateret
07-02-2018