Møder i Ældrerådet

Ældrerådet holder møde den anden onsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Møderne i 2017: 

Møderne i 2017 afholdes: 11. januar, 8. februar, 8. marts, 19. april, 10. maj, 14. juni, 9. august, 13. september, 11. oktober, 8. november og 13. december.

 

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Ældrerådet. Henvendelse kan ske til Vivi Bech Sørensen på vivi.bech.sorensen@randers.dk

Sidst opdateret
30-11-2017