Møder i Ældrerådet

Ældrerådet holder møde den anden onsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Møderne i 2016: 

Møderne i 2016 afholdes: 13. januar, 10. februar, 9. marts, 13. april, 11. maj, 8. juni, 10. august, 14. september, 12. oktober, 8. november og 14. december.

 

Byråds- og direktionssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Ældrerådet. Henvendelse kan ske til Vivi Bech Sørensen på vivi.bech.sorensen@randers.dk