Ældrerådsvalg

Frem til den 26. september 2017 kunne borgere på 60 år og derover deltage i ældrerådsvalget i Randers Kommune.