Ældrerådet

Om ældrerådet

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet.

Møder i Ældrerådet

Ældrerådet holder møde den anden onsdag i hver måned undtagen i juli måned.

Ældrerådets medlemmer

Medlemmerne af Ældrerådet i Randers Kommune.

Dagsordener og referater

Her finder du dagsordener og referater fra møderne i ældrerådet.

Ældrerådsvalg

Nemhentet