Udbetaling af tilskud

Tilskuddet for 2016 udbetales på én gang, når kommunalbestyrelsen/regionsrådet har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. I visse tilfælde kan tilskud udbetales i to eller flere omgange. Har en tilskudsmodtager fået udbetalt et tilskud, der er mindre end det tilskud, som tilskudsmodtageren højst kan få udbetalt, kan der indgives en (eller flere) supplerende ansøgning(er) om tilskud i det kalenderår, tilskuddet vedrører.