Erklæring om påregnede og afholdte udgifter

Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2016. Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget. Det gælder dog kun, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2009.