Erklæring med oplysninger om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere

Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvorvidt tilskudsmodtageren i kalenderåret 2014 fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.