Ansøgning om tilskud

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives til kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Ansøgning om tilskud for 2016 skal indgives inden udgangen af 2016.

Ansøg om tilskud

Et eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, fratrækkes ved udbetaling af tilskud for 2016. Det gælder dog kun, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2009. Er der i henhold til den kommunale og regionale valglovs § 44, stk. 1, foretaget anmeldelse af, hvem der er berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende: For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr. 1. august 2011 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. For andre kandidatlister skal ansøgningen underskrives af enten kandidatlistens kontaktperson eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten.

Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så vidt angår kandidatlister, der er opstillet med samme bogstavbetegnelse, herunder kandidatlister, der er indgået i listeforbund.