Claus Omann Jensen, borgmester

Brinken 20
8940 Randers SV
tlf. 8915 1000
coj@randers.dk

Hent billeder i høj opløsning

Medlem af følgende udvalg

Økonomiudvalget (formand)

Om borgmesteren

- Født 1970
Medlem af Venstre – V
- Gift med Jeanette Omann, to børn.

 

Kontakt

Henvendelser til borgmesteren kan ske pr. mail på coj@randers.dk eller med post til Randers Kommune, borgmesterkontoret, Laksetorvet, 8900 Randers C.

Ønsker man borgmesterens deltagelse i arrangementer og lignende, kan man ringe til sekretær Conny Røjkjær på tlf. 8915 1001.

 

Opgaver

Borgmesterens opgaver kan opdeles i opgaverne som formand for byrådet, formand for økonomiudvalget og som administrationens øverste daglige leder. I praksis leder borgmesteren ikke kommunen alene, men i samarbejde med kommunaldirektøren og kommunens andre chefer. Borgmesteren skal koordinere den kommunale virksomhed og sikre, at forvaltningen fungerer som en enhed. Borgmesteren er fuldtidsansat politiker og har sin daglige gang på rådhuset. 

Borgmesteren forbereder og leder kommunalbestyrelsens møder. Borgmesterens opgaver er bl.a. at sende mødeindkaldelser ud til de øvrige medlemmer af byrådet, at lave udkast til dagsorden for kommunalbestyrelsens møder og at være ordstyrer på byrådets møder.

At borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen betyder ikke, at borgmesteren kan bestemme mere end de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal, og borgmesterens stemme vejer ikke tungere end de øvrige medlemmers stemmer.

Borgmesteren deltager i bestyrelser og hverv, som ses nedenfor.

 

Hverv, råd og nævn

- Kredsrådet for Østjyllands Politi
- Erhverv Randers
- Beredskabskommissionen
- Randers Eventsekretariat/Randers Ugen
- KL’s repræsentantskab
- Randers Kommunes Kunstfond
- Valgbestyrelsen
- Politisk følgegruppe vedrørende letbane i Østjylland
- Randersborgerkomiteen
- KL-delegeretmøde
- KKU - Kontaktudvalget Region Midtjylland
- KKR Midtjylland
- 6-by borgmestersamarbejde

 

Legater hvor borgmesteren efter vedtægterne er medlem af bestyrelsen

- Støvringgaard Kloster
- Fonden til Fordel for Almenvellet i Randers
- De Brock-Bredalske legater
- Postpakmester Andreas Lindstrøm og Hustru Marie Lindstrøms Mindelegat
- Randers Kommunes Fælleslegat til værdigt trængende