Byrådet

Om byrådet

Randers Byråd består af 31 medlemmer. Byrådsmøderne er offentlige, medmindre der er lukkede punkter på dagsordenen.

Dagsordener og referater

Her finder du dagsordener og referater fra møderne i Randers Byråd. Du kan også lytte til de afholdte møder i byrådssalen.

Byrådsmedlemmer

Her kan du se sammensætningen af byrådet fra 2018-2021 og læse mere om de enkelte byrådsmedlemmer.

Vederlag

Byrådsmedlemmers vederlag offentliggøres hvert år for det seneste kalenderår. Du finder vederlagsoplysninger herunder.

Lyt til byrådsmøderne

Direkte transmission og arkiv

Spørgetid

Her finder info om byrådets spørgetid.

Mødekalender

I mødekalenderen finder du en oversigt over møder i de politiske udvalg og i byrådet.